شبیه ساز جانمایی پایه ها (Spotting Simulator)

شبیه ساز جانمایی پایه ها(Simulator Spotting) توسط گروه مهندسین مکانیک واحد تحقیق و توسعه (R & D) شرکت آلوکاست ایران طراحی و تولید شده است. نرم افزار طراحی شبکه بالاسری (کاتنری) آلوکاست، نرم افزاری قدرتمند، جهت طراحی خودکار خطوط شبکه بالاسری و بررسی صحت یا عدم صحت یک طرح شبکه بالاسری توسط گروه مهندسین مکانیک واحد تحقیق و توسعه شرکت آلوکاست ایران طراحی و تولید شده است.

این نرم افزار با توجه به شرایط محیطی منطقه (حداکثر و حداقل دما ، سرعت باد و ..)، توپوگرافی خط (شعاع مسیر، موقعیت پایه ها، طول های اسپن و ...) و مشخصات شبکه بالاسری (استگر، نیروی کششی سیم های تماس و کاتنری، مشخصات هندسی آرایش و ...) یک طرح شبکه بالاسری بهینه را انجام داده و همچنین قادر است برای یک طرح شبکه بالاسری انجام شده، تمام پارامترهای ضروری و شروط استانداردهای بین المللی در زمینه ریل برقی برای شبکه بالاسری را مورد بررسی قرار داده و هر گونه خطای فنی را نمایش دهد.

اهمیت نرم افزار

شرکت های بزرگ فعال در زمینه شبکه بالاسری در دنیا هر یک نرم افزارهای مشابهی برای انجام جانمایی پایه ها، انجام محاسبات مکانیکی، انجام محاسبات کانتیلور و طول دراپر و .... طراحی کرده اند که مختص خود شرکت می باشد.

به عنوان مثال اداره زیر ساخت های ریلی اسپانیا در پروژه ای با همکار صنعت و دانشگاه موفق به تولید نرم افزاری شدند که استفاده از این نرم افزار موجب ذخیره حدود یک میلیون یورو در هر 100 کیلومتر خط نصب شده گردیده است که به نوبه خود مبلغ قابل توجهی می باشد.

کاربردها و قابلیت های نرم افزار

- جانمایی پایه ها
- امکان تعیین سرعت مجاز قطار
- امکان حذف یا افزودن یک پایه جدید به شبکه
- امکان تنظیم مختصات پروژه به صورت x و y محلی
- امکان چرخش مسیر بر مبنای مختصات واقعی مسیر
- امکان تعیین میزان الاستیسیته خط با توجه به سرعت حرکت قطار
- امکان تعیین محدوده مجاز انحراف سیم تماس بسته سرعت باد منطقه
- امکان تعیین قطر، جنس و میزان کشش سیم ها با توجه به پاسخ شبکه
- تایید یا عدم تایید یک شبکه بالاسری طراحی شده و امکان اصلاح و ویرایش آن
- امکان تغییر مختصات، زیگزاک و سایر مشخصه های هر یک از پایه ها به صورت دستی

پارامترهای ورودی

ورودی های مربوط به مسیر
- وضعیت مسیر (تونل یا فضای باز)
- ورودی به صورت x و y (مختصات UTM)
- ورودی به صورت کیلومتر و شعاع مسیر
 
اطلاعات شبکه بالاسری
- زیگزاگ
- کیلومتراژ مسیر
- فاصله محور پایه از مرکز مسیر
- وجود یا عدم وجود میدپوینت و فیکس پوینت

 

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.