شبیه سازی دینامیکی

افزایش سرعت قطار، رفتار دینامیکی سیستم کاتنری را به یکی از مهمترین موضوعات درگیر در شبکه بالاسر تبدیل می کند که نیاز به طراحی دقیق تر سیستم کاتنری می‌باشد. تأیید مناسب بودن یک سیستم کاتنری برای سرعت مورد نظر به دو شیوه قابل انجام می باشد.

۱) انجام تست مسیر در ابعاد واقعی (که این روش بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد.)
۲) شبیه سازی تقابل بین شبکه بالاسری و پانتوگراف

بنابراین جهت طراحی یک شبکه بالاسر و تأیید آن نیاز مبرم به شبیه سازی تقابل بین پانتوگراف و سیستم کاتنری می باشد. تماس بین پانتوگراف و سیستم کاتنری مهمترین بخش در زمینه انتقال انرژی الکتریکی در قطارهای با سرعت بالا می باشد. علاوه بر این پیش بینی رفتار دقیق الاستیسیته در امتداد مسیر، فقط با شبیه سازی دینامیکی میسر می باشد که به نوبه خود جنبه دیگری از اهمیت شبیه سازی دینامیکی در شبکه بالاسر را نشان می دهد که در مقالات مختلف به پیچیدگی و اهمیت آن اشاره شده است. جهت اعتبارسنجی شبیه سازی مورد نظر، نیاز به ارضا نمودن استاندارد EN50318 می باشد. شرکت آلوکاست ایران با تکیه بر دانش بومی مهندسان جوان ایرانی به این مهم دست یافته است.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۳ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.