سایر پروژه‌ها

completed

متروی تبریز

محل پروژه: تبریز
کارفرما: سازمان قطار شهری تبریز و حومه
وضعیت پروژه: اجرا شده
وظیفه در پروژه: طراحی و ساخت برخی از قطعات شبکه بالاسری مترو تبریز

 

متروی تهران

محل پروژه: تهران
کارفرما: شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه
وضعیت پروژه: اجرا شده
وظیفه در پروژه: طراحی و ساخت برخی از قطعات شبکه بالاسری مترو تهران

 

راه‌آهن آذربایجان

محل پروژه: تبریز
کارفرما: اداره کل راه‌آهن آذربایجان
وضعیت پروژه: اجرا شده
وظیفه در پروژه: طراحی و ساخت برخی از قطعات شبکه بالاسری راه‌آهن آذربایجان

 

بازگشت

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.