حالت پایداری مکانیکی سیم کنتاکت

هدف از تحلیل بررسی حالت پایدار سیم کنتاکت در محدوده همپوشانی دو بخش کششی (overlap) و سایر نواحی میباشد که میتوان اهداف زیر را نیز در ذیل چنین هدفی گنجاند.

- تعیین فاصله بهینه مکان دراپرها از هم

- تعیین میزان نیروی وارده از طرف سیم کنتاکت (وزن سیم) بر دراپرها

- تعیین میزان شکم سیم در هر نقطه از خط

- تعیین میزان کشش سیم و استخراج نتایج (اعم از نیروی دراپر و جابجایی و...) بصورت تابعی از کشش اعمالی از طرف سیستم چرخ و وزنه

- تعیین سطح مقطع مناسب سیم کنتاکت و همچنین تغییر جنس و اثر آن بر روی نتایج

- تعیین طول اسپن (طول کلی سیم کنتاکت)

- تخمین طول سیم مسنجر

- شبیه سازی کامل اورلپ

- استخراج دیزاین کیس ها در نقطه مسیرهای خاص

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.