جانمایی پایه ها (اسپاتینگ)

نرم افزار طراحی شبکه بالاسری

نرم افزار طراحی شبکه بالاسری (کاتنری) آلوکاست، نرم افزاری قدرتمند، جهت طراحی خودکار خطوط شبکه بالاسری و بررسی صحت یا عدم صحت یک طرح شبکه بالاسری طراحی شده است. این نرم افزار با توجه به شرایط محیطی منطقه (حداکثر و حداقل دما ، سرعت باد و ..)، توپوگرافی خط (شعاع مسیر، موقعیت پایه ها، طول های اسپن و ...) و مشخصات شبکه بالاسری (استگر، نیروی کششی سیم های تماس و کاتنری، مشخصات هندسی آرایش و ...) یک طرح شبکه بالاسری بهینه را انجام داده و همچنین این نرم افزار قادر است برای یک طرح شبکه بالاسری انجام شده، تمام پارامترهای ضروری و شروط استانداردهای بین المللی در زمینه ریل برقی برای شبکه بالاسری را مورد بررسی قرار داده و هر گونه خطای فنی را نمایش دهد.

اهمیت نرم افزار

شرکت های بزرگ فعال در زمینه شبکه بالاسری در دنیا هر یک نرم افزارهای مشابهی برای انجام جانمایی پایه ها، انجام محاسبات مکانیکی، انجام محاسبات کانتیلور و طول دراپر و .... طراحی کرده اند که مختص خود شرکت می باشد.

به عنوان مثال اداره زیر ساخت های ریلی اسپانیا در پروژه ای با همکار صنعت و دانشگاه موفق به تولید نرم افزاری شدند که استفاده از این نرم افزار موجب ذخیره حدود یک میلیون یورو در هر 100 کیلومتر خط نصب شده گردیده است که به نوبه خود مبلغ قابل توجهی می باشد.

ورودی های نرم افزار

- اطلاعات مسیر

- اطلاعات شبکه بالاسری

- مشخصات سیم ها

- اطلاعات ورودی مربوط به شبکه

- اطلاعات مربوط به منطقه جغرافیایی

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.