تحلیل پایه ها

پایه ها مسئولیت نگهداری کل شبکه بالاسری را بر عهده دارند. انجام تست پایه ها در ابعاد واقعی بسیار پرهزینه و زمانبر می باشد لذا شرکت آلوکاست ایران از روش عددی جهت تایید و بررسی تحمل نیرویی پایه ها استفاده می کند.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.