شبیه سازی دینامیکی

افزایش سرعت قطار، رفتار دینامیکی سیستم کاتنری را به یکی از مهمترین موضوعات درگیر در شبکه بالاسر تبدیل می کند که نیاز به طراحی دقیق تر سیستم کاتنری می باشد. تایید مناسب بودن یک سیستم کاتنری برای سرعت مورد نظر به دو شیوه قابل انجام می باشد.

1- انجام تست مسیر در ابعاد واقعی (که این روش بسیار هزینه بر و زمان بر می باشد.)

2- شبیه سازی تقابل بین شبکه بالاسر و پانتوگراف

بنابراین جهت طراحی یک شبکه بالاسر و تایید آن نیاز مبرم به شبیه سازی تقابل بین پانتوگراف و سیستم کاتنری می باشد.

جهت اعتبارسنجی شبیه سازی دینامیکی از استاندارد EN 50318 استفاده شده است.

گروه مهندسی مکانیک واحد تحقیق و توسعه شرکت آلوکاست ایران با الهام از شرکت های پیشرو در زمینه شبکه بالاسری دنیا در زمینه شبیه سازی دینامیکی تقابل بین پانتوگراف و سیستم کاتنری گام های ارزشمندی را در زمینه شبیه سازی دینامیکی برداشته است که می تواند این زمینه را از انحصار چندین شرکت بزرگ خارجی در این زمینه خارج ساخته و این افتخار قابلیت بومی سازی را از آن خود بکند. با استفاده از این قابلیت می توان شبکه های بالاسری طراحی شده توسط مهندسان داخلی را مورد تایید قرار داد.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.