محاسبات طول دراپر

در سال های اخیر، صنعت قطار برقی در ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است که با پیشرفت این صنعت، نیاز به افزایش سرعت خطوط احساس می گردد. در سرعت های بالای قطار، نگهداری اتصال پایدار جریان از سیم تماس به پانتوگراف جهت اجرای بهینه انتقال قدرت ضروری می باشد. تقابل بین پانتوگراف-و سیستم کاتنری، یکی از مهمترین موضوعات درگیر در سرعت های بالای شبکه بالاسری می باشد. جهت دستیابی به بهترین شرایط اجرایی پانتوگراف و سیستم کاتنری، محاسبات دقیق طول های دراپرها ضروری می باشد. شرکت آلوکاست ایران با بهره گیری از علوم جدید و مهندسان با تجربه قادر به انجام محاسبات طول دراپر می باشد که از علوم استراتژیک در زمینه شبکه بالاسری می باشد.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.