تحلیل کانتیلورها

جهت حمل سیم های تماس و کاتنری در شبکه بالاسری نیاز به استفاده از کانتیلورها می باشد. تست هر تیپ کانتیلور با نیروهای متفاوت در فضای آزمایشگاهی مستلزم صرف هزینه و زمان طولانی می باشد. جهت صرفه جویی در زمان و هزینه، تمامی تیپ کانتیلورها در شرایط نیرویی متفاوت و با درنظرگیری طول لوله‌ها، مقاومت لوله، جنس، قطر، یراق‌آلات اتصالی و نیروهای آن‌ها و تمامی مشخصات کانتیلور، توسط نرم افزار آباکوس مورد تحلیل قرار می گیرند.

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.