محاسبات طول دراپر

در سال های اخیر، صنعت قطار برقی در ایران پیشرفت قابل توجهی داشته است که با پیشرفت این صنعت، نیاز به افزایش سرعت خطوط احساس می گردد. در سرعت های بالای قطار، نگهداری اتصال پایدار جریان از سیم تماس به پانتوگراف جهت اجرای بهینه انتقال قدرت ضروری می باشد. تقابل بین پانتوگراف-و سیستم کاتنری، یکی از مهمترین موضوعات درگیر در سرعت های بالای شبکه بالاسری می باشد. جهت دستیابی به بهترین شرایط اجرایی پانتوگراف و سیستم کاتنری، محاسبات دقیق طول های دراپرها ضروری می باشد. برای محاسبه طول های دراپرها ابتدا نیاز بود که محاسبات استاتیکی انجام گیرد که جهت افزایش سرعت قطار نیاز به محاسبات دقیق مکانیکی شبکه بالاسری می باشد. وظیفه اصلی دراپرها اتصال بین سیم تماس و سیم کاتنری می باشد تا سیم تماس را جهت برخورد یکنواخت با پانتوگراف به طور موازی با زمین نگه دارد به طوریکه به سیم تماس اجازه دهد تا شکم مورد نظر و مطلوب را داشته باشد. در عین حال که پانتوگراف نباید از سیم تماس جدا شود، نیروی رو به بالای پانتوگراف نیز نباید بالا باشد تا مانع از سایش سریع سیم تماس گردد. فاصله بین دراپرها و طول آن ها، توزیع الاستیسیته یکنواخت در سیستم کاتنری را تعیین می کنند که نیاز به محاسبات دقیق و پیچیده دارند. جهت انجام شبیه سازی دینامیکی تقابل بین سیستم کاتنری-پانتوگراف و ارضای استاندارد EN 50318، محاسبه دقیق طول های دراپر ضروری می باشد و این یکی دیگر از دلایل اهمیت بالای محاسبات طول دراپر می باشد و درصورت عدم دسترسی به محاسبات دقیق طول دراپر، امکان به نتیجه رساندن شبیه سازی دینامیکی غیرممکن به نظر می رسد.

اهمیت نرم افزار

در حال حاضر انجام محاسبات پیچیده و استراتژیک طول دراپر، در انحصار برخی از شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی می باشد و گروه مهندسی مکانیک شرکت آلوکاست ایران نیز قادر به این کار می باشد که به نوبه خود دستاورد ارزشمندی برای کشور عزیزمان ایران می باشد.

کاربردها و قابلیت های نرم افزار

- امکان تعیین حداقل طول دراپر
- امکان تعیین شکم اولیه سیم تماس
- امکان کاهش و افزایش تعداد دراپر و بررسی نتایج
- رسم شماتیکی سیستم کاتنری با توجه به مشخصات هندسی ورودی
 
© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.