محاسبات کانتیلور

کانتیلورها جهت نگهداری و ثبات سیم­های تماس و کاتنری یکی از مهمترین وظایف را در شبکه بالاسری برعهده دارند. با توجه به تاثیرپذیری عوامل مختلف در میزان تحمل کانتیلورها از جمله وزن سیم­ها و اتصالات، نیروی باد، یخ و ... نیاز به محاسبات دقیق، پیچیده و زمان بر می باشد.

نرم افزار محاسبات کانتیلور با دریافت اطلاعات هندسی، کانتیلور را رسم می نماید که با تغییر ابعاد هر یک از لوله ها تغییرات قابل مشاهده می باشند. با انجام تغییرات هندسی، به راحتی می توان استحکام لوله ها را مورد بررسی قرار داد.

کاربردها و قابلیت های نرم افزار

- تعیین استحکام لوله های کانتیلور
- امکان تعیین پول/آف و پوش/آف بودن کانتیلور
- رسم کانتیلور با توجه به مشخصات هندسی ورودی
- امکان رسم و انجام محاسبات کانتیلور در دو تیپ متفاوت

ویژگی نرم افزار

- از ویژگی های دیگر این نرم افزار کاهش زمان تحلیل و بررسی استحکام لوله های کانتیلور نسبت به روش های تجربی و عددی می باشد.
- ویژگی اصلی این نرم افزار این می باشد که به راحتی می توان تغییرات لازم در هندسه کانتیلور را اعمال نموده و استحکام کانتیلور را بررسی نمود.

 

© ۱۳۹۳-۱۴۰۱ کلیه حقوق این وب‌سایت برای شرکت آلوکاست ایران محفوظ می‌باشد.